Iedere tegenslag is ook leerstof

In 2009 hakte flink de crisis erin bij onze bewakingsonderneming. We moesten van 26 medewerkers naar zes in drie maanden tijd. Wij moesten dus 20 mensen ontslaan en acuut stoppen met het verlengen van arbeidscontracten.

Met deze drastische maatregelen probeerden wij om ons hoofd boven water te houden en te kunnen blijven draaien. Het kantoorpand sluiten was de volgende stap. We gingen terug naar de basis en werkten weer vanuit huis.

Stap voor stap weer vanaf de eerste steen het bedrijf weer opbouwen. We waren terug bij het begin, zoals we ooit waren begonnen. We bouwden weer steen voor steen op en hielden onze oren en ogen open.

Kijk altijd goed naar hoe je markt beweegt! Zes maanden later waren we weer een gezond renderend bedrijf. We hebben wel een aantal zaken veranderd in onze bedrijfsvoering om hiermee meer risico’s in te dekken. De risico’s waaraan je niet ontkomt, hebben we verkleind.

Wij geven nu bijvoorbeeld geen jaarcontracten meer, alleen nog halfjaar contracten. Hiermee beperken wij de risico’s van doorbetaling bij ziekte van een jaar naar zes maanden. Deze risico’s zijn dus gehalveerd. Ook hebben wij de salarisadministratie in eigen beheer genomen door het aannemen van een salarisadministrateur.

Dit leverde ons een forse kostenbesparing op ten opzichte van de dure accountant. Als laatste hebben wij de onderneming met haar bedrijfsactiviteiten in een andere rechtsvorm gegoten (besloten vennootschap). Dit om de risico’s van aansprakelijkheid te beperken.

Zoek altijd manieren om de bedrijfsrisico’s binnen de perken te houden en wees voortdurend alert op nieuwe kostenbesparende mogelijkheden. Al is de besparing nog zo klein, op de ‘grote hoop’ zijn die extra centen toch weer fijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>