Bedrijf starten en klanten werven

Een bedrijf starten is één. Maar klanten werven is voor veel ondernemers lastig. Voor veel ondernemers is dit het grootste probleem bij ondernemen. Klanten werven! Het vinden van nieuwe klanten (klanten werven) is de hoofdreden waarom veel bedrijven het eerste jaar niet overleven. Dus… omdat klanten werven het grootste struikelblok is bij een bedrijf starten, […]