Mijn probleem met POEP in Online Marketing

In de wereld van online marketing zijn er veel strategieën, methoden en tools die marketeers gebruiken om hun doelen te bereiken. Een daarvan is POEP – Prijs, Omvang, Evaluatie, Plaatsing. Maar is POEP echt zo effectief als velen beweren? Ik ben er sceptisch over en in dit artikel zal ik uitleggen waarom.

De problemen met prijs

Laten we beginnen met de ‘P’ van POEP, de prijs. In een ideale wereld zou de prijs van een product of dienst een weerspiegeling zijn van de waarde die het biedt.

Echter, in de praktijk is dit zelden het geval. Veel marketeers proberen te concurreren op prijs alleen, wat kan leiden tot een ‘race naar de bodem’ waarbij de kwaliteit van het product of de dienst wordt opgeofferd om de kosten te verlagen.

De misleiding van omvang

De ‘O’ in POEP staat voor omvang. Dit verwijst naar de grootte van de doelgroep of markt. Veel marketeers zijn geobsedeerd door de omvang van hun doelgroep, gelovend dat hoe groter de doelgroep, hoe groter de kans op succes.

Maar deze benadering negeert het belang van relevantie en betrokkenheid. Een kleinere, meer betrokken doelgroep kan vaak waardevoller zijn dan een grotere, minder betrokken groep.

De focus moet wat mij betreft altijd liggen op een kleine specifieke doelgroep waarvan wij weten op welk punt in de klantreis hij of zij zich bevindt.

De illusie van evaluatie

De derde letter, de ‘E’, staat voor evaluatie. Hoewel het belangrijk is om je marketinginspanningen te evalueren, leidt de focus op meetbaarheid vaak tot een overmatige afhankelijkheid van kwantitatieve data.

Kwalitatieve gegevens, zoals klantfeedback en percepties, worden vaak genegeerd, wat een onvolledig beeld geeft van de werkelijke effectiviteit van je marketinginspanningen.

De Misplaatste nadruk op plaatsing

Tenslotte hebben we de tweede ‘P’ in POEP, wat staat voor plaatsing. Een vaak voorkomende valkuil in marketing is de buitensporige focus op waar producten of diensten worden aangeboden of geadverteerd.

Marketeers en ondernemers kunnen zo geabsorbeerd raken in de distributiekanalen, dat ze het grotere geheel uit het oog verliezen.

Plaatsing is uiteraard belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van het begrijpen van je doelgroep en hun behoeften. Een product op de verkeerde plaats aanbieden, zelfs als het product van hoge kwaliteit is, kan resulteren in lage verkoopcijfers en een gebrek aan interesse.

Resultaat onderaan de streep is dan dus ook “poep”. 😉

Net zoals je niet zou proberen om zand te verkopen in de woestijn, zou je jouw producten of diensten niet moeten aanbieden aan mensen die er geen behoefte aan hebben.

Je verkoopt ook geen biefstuk aan een vegetariër. Wel aan een carnivoor.

Het is essentieel om te onthouden dat plaatsing effectief is wanneer het product of de dienst relevant is voor de doelgroep op die specifieke plaats.

Dit vereist een grondig begrip van je klant en hun gedrag. Zonder deze kennis kan het plaatsen van een product resulteren in verspilde marketinginspanningen en middelen, wat uiteindelijk de ROI negatief beïnvloedt.

Het is dus duidelijk dat de ‘P’ van Plaatsing in het POEP-model zorgvuldige overweging en strategie vereist, niet alleen een focus op het vinden van de volgende beste plek om te adverteren of te verkopen. Zoals bij alle aspecten van marketing, moet het gericht zijn op de klant en hun behoeften.

De weg vooruit: Vijf praktische stappen

Nu we de tekortkomingen van het POEP-model hebben besproken, vraag je je misschien af: wat is het alternatief? Hoe kunnen we ons marketingproces verbeteren?

Hier zijn vijf praktische stappen die je kunt nemen om de effectiviteit van je marketinginspanningen te vergroten. Deze stappen zijn ontworpen om de problemen die inherent zijn aan het POEP-model aan te pakken, en om je te helpen een meer klantgerichte, waardegerichte aanpak van marketing te ontwikkelen.

Stap 1: Focus op waarde, niet op prijs

In plaats van te proberen te concurreren op prijs, richt je op het leveren van waarde. Dit betekent dat je moet begrijpen wat je klanten echt willen en nodig hebben, en hoe jouw product of dienst hen kan helpen.

Stap 2: Begrijp je doelgroep

In plaats van je te richten op de omvang van je doelgroep, probeer je te begrijpen wie je doelgroep echt is. Wat zijn hun behoeften, wensen en problemen? Hoe kan jouw product of dienst hen helpen?

Stap 3: Gebruik kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie

In plaats van alleen te vertrouwen op kwantitatieve data, zou je je evaluatieproces moeten verbreden om ook kwalitatieve gegevens op te nemen. Kwantitatieve data, zoals verkoopcijfers en klikpercentages, geven je harde cijfers en statistieken, maar vertellen niet het hele verhaal.

Kwalitatieve data, aan de andere kant, kunnen je inzicht geven in de percepties, meningen en gevoelens van je klanten. Deze informatie kan worden verzameld via klantfeedback, enquêtes, interviews en meer. Hoewel deze gegevens mogelijk niet zo netjes zijn als cijfers en statistieken, bieden ze een dieper en breder inzicht in hoe je marketinginspanningen echt presteren.

Door beide soorten gegevens in je evaluatie op te nemen, krijg je een vollediger beeld van je marketingprestaties. Dit zal je helpen om betere beslissingen te nemen en meer effectieve strategieën te ontwikkelen.

Stap 4: Kies de juiste plaatsing

In plaats van alleen te focussen op waar je je producten of diensten aanbiedt, moet je ook nadenken over of die plaatsen geschikt zijn voor je doelgroep. Dit vereist dat je je klanten echt begrijpt – wat hun behoeften en wensen zijn, en waar en wanneer ze het meest waarschijnlijk naar jouw product of dienst zoeken.

Stap 5: Blijf leren en aanpassen

Tot slot, in plaats van vast te houden aan het POEP-model, of enig ander model, alsof het een vaste en onveranderlijke regel is, zou je het moeten zien als een hulpmiddel dat kan en moet worden aangepast aan je specifieke situatie. Blijf leren van je ervaringen en resultaten, en pas je strategieën hierop aan.